Vår Värdegrund

Skellefteå Hundungdoms värdegrund

Vi är en aktiv klubb som anordnar många olika aktiviteter och riktar sig mot ungdomar mellan 6-25 år. Allt arbete sker ideellt vilket betyder att alla hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig mötesplats för hundintresserande ungdomar.
Öppenhet: Alla är välkomna oavsett kön, funktionshinder, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
Bemötande: Vi ska vara välkomnande och inte prata nedsättande om varandra eller varandras hundar.
Ansvar: Klubbmedlemmarna ska ta ansvar för sin hundhållning och se till att följa SKK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning.
Delaktighet: Verksamheten ska bedrivas i demokratisk anda och utveckla medlemmarnas egen förmåga och vilja att ta ansvar.
Kvalitet: Verksamheten bedrivs med kunniga och kompetenta ledare som följer gällande lagar och riktlinjer. Inom ramen för våra stadgar utvecklar vi verksamheten efter medlemmars behov och önskemål. 
Miljö: Vi ska för våra medlemmars bästa bedriva vår verksamhet med fokus på god resurshållning och genom aktiva beslut främja för goda miljöval.
 
 
Handlingsplan mot mobbning.
Vid misstanke om mobbning skall åtgärder vidtas så som samtal med de berörda medlemmarna samt kontakta de berördas vårdnadshavare ifall de är minderåriga. Ifall förändring ej sker kan avstängning från klubbens aktiviteter bli aktuell. 

Rulla till toppen