Om klubben

Vilka är vi

Vi är en aktiv klubb som anordnar många olika aktiviteter som är riktade mot ungdomar mellan 6-25 år. Allt arbete sker ideellt vilket betyder att alla hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig mötesplats för hundintresserande ungdomar.

Vår värdegrund:

Öppenhet

Alla är välkomna oavsett kön, funktionshinder, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Bemötande

Vi ska vara välkomnande och inte prata nedsättande om varandra eller varandras hundar.

Ansvar

Klubbmedlemmarna ska ta ansvar för sin hundhållning och se till att följa SKK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning.

Delaktighet

Verksamheten ska bedrivas i demokratisk anda och utveckla medlemmarnas egen förmåga och vilja att ta ansvar.

Kvalitet

Verksamheten bedrivs med kunniga och kompetenta ledare som följer gällande lagar och riktlinjer. Inom ramen för våra stadgar utvecklar vi verksamheten efter medlemmars behov och önskemål.

Miljö

Vi ska för våra medlemmars bästa bedriva vår verksamhet med fokus på god resurshållning och genom aktiva beslut främja för goda miljöval.
Rulla till toppen